برای پاک کردن آویز ها ابتدا با استفاده از یک دستمال غبار آنها را بگیرید و خوب تمیز کنید بعد پارچه ای را آغشته به الکل کرده و لوستر ها را به وسیله آنها پاک کنید.